امروز : 

5 تیر 1401 5:31 ق.ظ
| |

کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق

مهندس میلاد مرادی تیکی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – مدرس دانشگاه علمی کاربردی – کارمند شرکت بازرسی فنی ایرانیان

دکتر محمدمهدی نظری – مدرس دانشگاه شهید بهشتی – دکتری مهندسی مکانیک

دکتر رضا علیدادی کوزری – دکتری مهندسی برق کنترل – مدرس دانشگاه های استان خوزستان (چمران، آزاد و علمی کاربردی)

دکتر محمد کیانی – دکتری مهندسی برق قدرت – مدرس دانشگاه علمی کاربردی و آزاد – کارشناس مسئول واحد برق آموزشگاه شرکت ملی حفاری ایران

مهندس راهیل فرجی نژاد – دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت – سرپرست مرکز علمی کاربردی خانه کارگر استان خوزستان

دکتر حبیب شعیبی – دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی – مدرس دانشگاه

مهندس محسن صالحی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – مدرس سازمان فنی و حرفه ای

مهندس مهدی نیاجلیلی – مدرس دانشگاه و مدیرگروه مکانیک آموزشکده فنی سید الشهدا رستم آباد

دکتر جواد ابراهیمی – دکتری مهندسی برق قدرت – مدرس دانشگاه

مهندس شهاب الدین سعیدی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد – تکنسین آزمایشگاه شیمی نیروگاه حرارتی طوس

مهندس فرزین ایل اسکندری – مدرس دانشگاه

دکتر فرنود فریدونی – دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی – مدرس دانشگاه و مدیرعامل شرکت صنایع انرژی فرنود (دانش محور) مستقر در مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دکتر فرناز خامین همدانی – دکتری مهندسی برق الکترونیک – مدرس دانشگاه و مدیرگروه مهندسی برق جهاد دانشگاهی کرمانشاه 

مهندس محمد آرین پور – مدیرعامل شرکت راهبرد فناوران برتر مهارت کده پارسیان 

دکتر مسعود تقوی – مدرس دانشگاه و مدیرگروه مکانیک دانشکده فنی و حرفه ای پسران نوشهر

مهندس محمد حسن علیائی طرقبه – کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل – مدرس دانشگاه

دکتر پرستو خادمی آستانه – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن

دکتر مهدی محمد جعفری – دکتری مهندسی برق قدرت – استاد دانشگاه

دکتر آرش عابدی – دکتری مهندسی برق کنترل – مدرس دانشگاه و مدیرعامل شرکت هوشمند بنیان طرح و نور پارسه ساری

مهندس علیرضا عبادی زاهدان – دانشجوی دکتری مهندسی برق – مدرس دانشگاه

مهندس ایمان خیرخواه – دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت – مدرس دانشگاه

مهندس صادق دریایی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه شیراز

مهندس فرهاد فتحی فرکوش – کارشناس مهندسی خودرو – دانشگاه بندر انزلی